Loading...
24

New 2024 White Kia Sportage for Sale in Jacksonville, FL

2024 Kia Sportage EXDealer Partner

2024 Kia
Sportage EX

$29,647
Gasoline

New

Kia of Orange Park

-- mi

7 mi away

2024 Kia Sportage EXDealer Partner

2024 Kia
Sportage EX

$29,738
Gasoline

New

Kia of Orange Park

10 mi

7 mi away

2024 Kia Sportage EXDealer Partner

2024 Kia
Sportage EX

$29,828
Gasoline

New

Kia of Orange Park

10 mi

7 mi away

2024 Kia Sportage EXDealer Partner

2024 Kia
Sportage EX

$29,966
Gasoline

New

Kia of Orange Park

-- mi

7 mi away

Take out the guesswork. See your real payment while you search.Get Pre-qualified
get-prequalified-car
2024 Kia Sportage EXDealer Partner

2024 Kia
Sportage EX

$29,966
Gasoline

New

Kia of Orange Park

-- mi

7 mi away

2024 Kia Sportage X-LineDealer Partner

2024 Kia
Sportage X-Line

$32,039
Gasoline

New

Kia of Orange Park

-- mi

7 mi away

2024 Kia Sportage X-LineDealer Partner

2024 Kia
Sportage X-Line

$32,039
Gasoline

New

Kia of Orange Park

-- mi

7 mi away

2024 Kia Sportage X-LineDealer Partner

2024 Kia
Sportage X-Line

$32,732
Gasoline

New

Kia of Orange Park

-- mi

7 mi away

2024 Kia Sportage X-LineDealer Partner

2024 Kia
Sportage X-Line

$33,732
Gasoline

New

Kia of Orange Park

-- mi

7 mi away

Take out the guesswork. See your real payment while you search.Get Pre-qualified
get-prequalified-car
2024 Kia Sportage X-LineDealer Partner

2024 Kia
Sportage X-Line

$30,228
Gasoline

New

Southside Kia

2 mi

12 mi away

2024 Kia Sportage X-LineDealer Partner

2024 Kia
Sportage X-Line

$31,638
Gasoline

New

Southside Kia

2 mi

12 mi away

2024 Kia Sportage X-LineDealer Partner

2024 Kia
Sportage X-Line

$31,638
Gasoline

New

Southside Kia

2 mi

12 mi away

2024 Kia Sportage X-LineDealer Partner

2024 Kia
Sportage X-Line

$32,586
Gasoline

New

Southside Kia

2 mi

12 mi away

2024 Kia Sportage X-LineDealer Partner

2024 Kia
Sportage X-Line

$34,164
Gasoline

New

Southside Kia

1 mi

12 mi away

Take out the guesswork. See your real payment while you search.Get Pre-qualified
get-prequalified-car
2024 Kia Sportage SX

2024 Kia
Sportage SX

$34,635
Gasoline
2024 Kia Sportage SX

2024 Kia
Sportage SX

$34,635
Gasoline
2024 Kia Sportage SX

2024 Kia
Sportage SX

$34,635
Gasoline

New

Greenway Kia At The Avenues

17 mi

17 mi away