Loading...
113

New 2024 Kia Seltos with Bluetooth for Sale in Houston, TX

2024 Kia Seltos EXDealer Partner

2024 Kia
Seltos EX

$26,765
Gasoline

New

Fredy Kia

10 mi

12 mi away

2024 Kia Seltos SDealer Partner

2024 Kia
Seltos S

$26,560
Gasoline

New

Fredy Kia

16 mi

12 mi away

2024 Kia Seltos EXDealer Partner

2024 Kia
Seltos EX

$27,650
Gasoline

New

Fredy Kia

17 mi

12 mi away

2024 Kia Seltos EXDealer Partner

2024 Kia
Seltos EX

$27,950
Gasoline

New

Fredy Kia

10 mi

12 mi away

Take out the guesswork. See your real payment while you search.Get Pre-qualified
get-prequalified-car
2024 Kia Seltos SDealer Partner

2024 Kia
Seltos S

$27,465
Gasoline

New

Fredy Kia

15 mi

12 mi away

2024 Kia Seltos EXDealer Partner

2024 Kia
Seltos EX

$29,915
Gasoline

New

Fredy Kia

17 mi

12 mi away

2024 Kia Seltos X-LineDealer Partner

2024 Kia
Seltos X-Line

$29,840
Gasoline

New

Fredy Kia

10 mi

12 mi away

2024 Kia Seltos SDealer Partner

2024 Kia
Seltos S

$26,500
Gasoline

New

Fredy Kia

10 mi

12 mi away

2024 Kia Seltos SDealer Partner

2024 Kia
Seltos S

$26,535
Gasoline

New

Fredy Kia

10 mi

12 mi away

Take out the guesswork. See your real payment while you search.Get Pre-qualified
get-prequalified-car
2024 Kia Seltos EXDealer Partner

2024 Kia
Seltos EX

$27,640
Gasoline

New

Archer Kia

10 mi

14 mi away

2024 Kia Seltos EXDealer Partner

2024 Kia
Seltos EX

$27,640
Gasoline

New

Archer Kia

10 mi

14 mi away

2024 Kia Seltos EXDealer Partner

2024 Kia
Seltos EX

$27,835
Gasoline

New

Archer Kia

10 mi

14 mi away

2024 Kia Seltos EXDealer Partner

2024 Kia
Seltos EX

$27,790
Gasoline

New

Archer Kia

10 mi

14 mi away

2024 Kia Seltos EXDealer Partner

2024 Kia
Seltos EX

$29,640
Gasoline

New

Archer Kia

10 mi

14 mi away

2024 Kia Seltos SDealer Partner

2024 Kia
Seltos S

$27,328
Gasoline
2024 Kia Seltos EXDealer Partner

2024 Kia
Seltos EX

$26,264
Gasoline
2024 Kia Seltos EXDealer Partner

2024 Kia
Seltos EX

$26,455
Gasoline
Take out the guesswork. See your real payment while you search.Get Pre-qualified
get-prequalified-car
2024 Kia Seltos SDealer Partner

2024 Kia
Seltos S

$26,550
Gasoline
2024 Kia Seltos EXDealer Partner

2024 Kia
Seltos EX

$27,640
Gasoline
2024 Kia Seltos X-LineDealer Partner

2024 Kia
Seltos X-Line

$28,995
Gasoline
2024 Kia Seltos SXDealer Partner

2024 Kia
Seltos SX

$28,995
Gasoline